March 15, 2024

Meta Dan TikTok Strategi Pemasaran Iklan Terbaik

Dalam dunia pemasaran digital masa kini, ramai yang mahukan atau perlu tahu tentang strategi pemasaran iklan yang terbaik untuk meningkatkan jumlah jualan. Antara platfom yang paling ramai orang gunakan adalah platform Meta & juga TikTok.

Meta Ads (Facebook & Instagram)

Kelebihan: Audiens Besar dan Khusus dengan Pelbagai Jenis Iklan

Sejak diasaskan pada 2004, Facebook berkembang menjadi salah satu rangkaian sosial terbesar dunia dengan 2.9 bilion pengguna bulanan aktif merentas pelbagai peringkat umur dan demografi. Instagram pula memiliki 1.4 bilion pengguna bulanan aktif terutamanya dalam kalangan golongan muda dan belia antara usia 18-34 tahun.

Dengan mempunyai maklumat demografi dan minat yang terperinci, Meta Ads membolehkan anda mensasarkan iklan kepada audiens khusus dengan cukup efektif. Anda boleh memilih untuk menyasarkan berdasarkan lokasi, usia, jantina, tingkah laku, minat, pendapatan dan banyak lagi kriteria khusus yang penting untuk perniagaan anda.

Tambahan pula, Meta Ads menawarkan pelbagai jenis iklan dan kandungan seperti:

 • Iklan gambar & video (Engagement / Video Views)
 • Carousel iklan (beberapa gambar/video dalam satu iklan)
 • Iklan di Facebook & Instagram
 • Iklan storan (Collections) di Facebook & Instagram
 • Iklan surihan utama (Lead ads) untuk menjana pertanyaan
 • Iklan acara (Event ads) untuk mempromosikan acara

Dengan kepelbagaian ini, anda boleh memilih jenis iklan yang paling sesuai untuk mencapai objektif kempen tertentu seperti meningkatkan kesedaran jenama, menjana pertanyaan atau menarik penglihatan ke laman web anda.

TikTok Ads

Kelebihan: Pertumbuhan Pantas dan Berpotensi Penglibatan Tinggi

TikTok merupakan fenomena baharu dalam dunia rangkaian sosial dan pemasaran digital. Hanya ditubuhkan pada 2016, aplikasi ini berkembang dengan pesatnya dan kini mempunyai 1 bilion pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, terutamanya dalam kalangan mereka yang berusia antara 16-24 tahun.

Apa yang membezakan TikTok adalah format kandungan video vertikal pendek antara 15 saat hingga 3 minit yang segar, interaktif dan menarik perhatian audiens. Tambahan pula, algoritma TikTok yang mengutamakan penglibatan menjadikan aplikasi ini berpotensi tinggi untuk penyebaran kandungan secara organik dan viral kepada lebih ramai pengguna.

Pengiklanan di TikTok menawarkan akses kepada audiens muda bersemangat dengan kadar pertumbuhan yang memberangsangkan. Jenis iklan yang ditawarkan termasuk:

 • TopView (Iklan penuh skrin apabila memulakan aplikasi)
 • In-Feed Ads (Video iklan dalam suapan pengguna)
 • Branded Hashtag Challenge (Kempen jenama menggalakkan penglibatan pengguna)
 • Branded Effects (Kesan AR interaktif pembawa jenama)

Penawaran ini memberi pelbagai peluang untuk kreativiti yang menyeronokkan dan menarik perhatian pengguna TikTok. Dengan penglibatan yang tinggi, jenama dapat meningkatkan liputan, kesedaran dan hubungan dengan audiens dalam cara baharu dan segar.

Bagaimana untuk Memilih Platform Terbaik?

Memandangkan setiap platform mempunyai kelebihan tersendiri, pilihan sebenar bergantung kepada audiens sasaran anda, jenis produk/perkhidmatan, dan objektif kempen iklan yang ingin dicapai.

Meta Ads (Facebook & Instagram) sesuai untuk:

 • Menyasarkan audiens yang lebih khusus dari segi demografi, lokasi dan minat
 • Kempen yang menyasarkan kelompok umur yang lebih luas dan pelbagai
 • Memperkenalkan jenama dan meningkatkan kesedaran pengguna
 • Menjana pertanyaan dan jualan terus dengan iklan surihan utama
 • Promosi acara dan aktiviti khusus dengan iklan berorientasikan tempahan

TikTok Ads lebih baik untuk:

 • Menyasarkan audiens muda dan belia antara 16-24 tahun
 • Kempen yang memerlukan kreativiti tinggi dan menarik perhatian berterusan
 • Meningkatkan penglibatan jenama dan penyebaran kandungan organik secara viral
 • Jenama yang mencari pendekatan segar, interaktif dan berbeza

Untuk strategi terbaik, gabungkan kedua-dua platform ini secara bersepadu dalam pelan pemasaran keseluruhan. Anda boleh memulakan dengan meningkatkan kesedaran jenama dan penglibatan audiens menggunakan TikTok Ads untuk menarik perhatian golongan muda.

Selepas itu, gunakan Meta Ads (Facebook & Instagram) untuk menyasarkan dan mengukuhkan penukaran dengan kumpulan audiens yang lebih besar dan khusus. Dengan cara ini, anda dapat memanfaatkan kelebihan kedua-dua platform untuk mencapai objektif pemasaran berbeza.

Di samping itu, kedua-dua platform ini memerlukan kreativiti dan pengoptimuman berterusan untuk memastikan kempen anda berjaya. Pastikan untuk:

 1. Memahami sasaran audiens dan kelakuan pengguna untuk setiap platform secara mendalam. Gunakan data analitik untuk membuat keputusan berpandukan fakta.
 2. Mengoptimumkan kandungan dan penyampaian iklan mengikut ciri dan format khusus setiap platform seperti video vertikal pendek untuk TikTok.
 3. Menguji dan menyesuaikan iklan, sasaran audiens, jadual kempen dan belanjawan secara berterusan berdasarkan analitik untuk pengalaman terbaik. Lakukan optimasi A/B dan gunakan cara pembelajaran mesin.
 4. Mengukur dan membandingkan metrik penting seperti jumlah penglihatan, penglihatan berkesan, penglibatan, kadar pertanyaan, jualan dan RPMM (Purata Pendapatan Setiap Penglihatan Berkesan) untuk penilaian berkesan.
 5. Menggunakan automasi dan integrasi pemasaran untuk membantu melaksanakan strategi pemasaran omni-saluran yang lancar antara pelbagai platform.

Kesimpulan

Meta Ads dan TikTok Ads membuka peluang baru yang memberangsangkan untuk memasarkan jenama dan produk anda dengan cara yang lebih berkesan dan menarik. Dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing platform secara optimum, anda dapat mencapai pelbagai objektif pendigitalan bisnes dengan lebih efisien.

Namun, yang paling penting ialah memahami sasaran audiens anda, mempunyai strategi bersepadu berdasarkan analisis data, dan sentiasa berusaha untuk menyampaikan pengalaman iklan yang berinovatif dan relevan kepada pengguna. Dengan pendekatan yang berdisiplin ini, anda akan mendapat hasil pelaburan iklan yang maksimum untuk pertumbuhan perniagaan jangka panjang.

About the author 

aulisuwais

Aulis merupakan seorang usahawan internet bermula pada pertengahan tahun 2014. Mahir dalam bidang pemasaran melalui Instagram dan Google AdWords. Kini giat membantu usahawan lain dan mula berkongsi ilmu dan pengalaman melalui laman web sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}